Par pieņemšanas laiku izmaiņām SIA „Rīgas namu
pārvaldnieks” klientiem.

| 24.01.2013

SIA „LEX INTERPRETIS” kā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāvis paziņo, ka klienti iecirknī „Kurzeme”, Rīgā, Mārtiņa ielā 7, 2. stāvā, 308. Kabinetā no 2013.gada 28.janvāra tiks pieņemti pirmdienās no 14:00-19:00. Nepieciešamības gadījumā klients var saskaņot citu pieņemšanas dienu un laiku sazinoties ar SIA „LEX INTERPRETIS” pārstāvi rakstot info@lexinterpretis.lv vai arī zvanot uz debitoru bezmaksas tālruņa numuru 80000989, mobilā tālruņa numuru 20289906 vai stacionāro tālruņa numuru 67313273.