Par pieņemšanas laikiem

| 17.11.2014

SIA „LEX INTERPRETIS” kā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāvis paziņo, ka klienti iecirknī „Kurzeme”, Rīgā, Mārtiņa ielā 7, 2. stāvā, 311. Kabinetā 2014. gada 22. novembrī tiks pieņemti no 14:00-17:00.