Mainīta administratīvo pārkāpumu lietu piekritība

| 21.06.2012

SIA „LEX INTERPRETIS” savus klientus informē, ka no 2012.gada 1.jūlija mainīta administratīvo pārkāpumu lietu piekritība no administratīvajām tiesām uz vispārējās jurisdikcijas tiesām. Vairāk informācijas: Latvijas tiesu portālā.