background

Dzīvokļu tiesības

 

Uzņēmums nodrošina klientiem juridiskos pakalpojumus arī dzīvokļu tiesību jautājumos:

  • dzīvojamo māju uzturēšanas, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu piedziņas jautājumos;
  • situācijās saistībā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas;
  • dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem parādu piedziņas jautājumos.