background

Administratīvais process

 

SIA „LEX INTERPRETIS” nodrošina klientiem juridiskos pakalpojumus arī administratīvajā procesā:

  • valsts un pašvaldības iestāžu pieņemto administratīvo lēmumu analīze un slēdzienu sagatavošana, izvērtējot to apstrīdēšanas nepieciešamību un iespējamās sekas;
  • pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana administratīvo lēmumu apstrīdēšanai;
  • klientu interešu pārstāvība Latvijas Republikas Administratīvajā tiesā un citās iestādēs;
  • konsultācijas un juridiskā palīdzība saistībā ar kompensācijas saņemšanu par valsts un pašvaldību iestāžu nodarīto materiālo un morālo kaitējumu, kā arī palīdzība materiālā un morāla kaitējuma apmēra noteikšanā.